\\ Naszą akcję wspierają:

KM PSP w Częstochowie - http://straz.czestochowa.pl

Śląska Galeria Fotografii Pożarniczej - http://sgfp.com.pl

Częstochowa998 - http://czestochowa998.pl

Kłobuck998 - http://www.facebook.com/Klobuck998

Sosnowiec998 - http://www.facebook.com/Sosnowiec998